Контакти

Станислава Желязкова

Мениджър Продажби

Христо Христов

Регионален Мениджър Продажби

Иван Иванов

Мениджър Производство

Росен Чолев

Мениджър Качествен Контрол

Мая Лукова

Финансов Мениджър

Александър Еленков

Регионален Мениджър Продажби

Пламен Желязков

Управител

Свържете се с нас като изпратите съобщение на .

By submitting, you accept that the information entered will be processed according
to BGSteel’s privacy policy to enable us to contact you.