Контакти

Станислава Желязкова

Мениджър Продажби

Христо Христов

Регионален Мениджър Продажби

Иван Иванов

Мениджър Производство

Росен Чолев

Мениджър Качествен Контрол

Мая Лукова

Финансов Мениджър

Пламен Желязков

Управител

Свържете се с нас като изпратите съобщение на .

By submitting, you accept that the information entered will be processed according
to BGSteel’s privacy policy to enable us to contact you.