Прототипиране

Всеки успешен проект в BG Steel започва с детайлно обмислен прототип. Това е съществен елемент от производствения процес.

От чертеж до реален продукт

Използвайки най-съвременните технологии, ние от BG Steel можем да гарантираме бърза и надеждна услуга за създаване на прототипи. Това ни позволява да постигаме възможно най-добрите резултати при усвояването на нови изделия. По време на този етап от производството, може да бъде подбрана най-добрата комбинация от процеси, с които да достигнем до желания резултат.

От прототип към серийно производство

Започвайки всеки един проект с прототипна мостра, ще имате възможността да:

  • постигнете оптмизация на ресурсите и вложените материали
  • създадете висококачествен продукт
  • сведете възможните несъответствия до минимум от самото начало!

Към следващия процес

Лазерно рязане

Разберете повече за Лазерно рязане